Добре дошли

Асоциация за Турбо Възход е неправителствена организация, определена в обществена полза. Нашата цел е да подпомагаме развитието на нашите общности като проповядваме култура на рационално мислене, интерес към механизмите, управляващи нашите общества и желание за себеусъвършенстване.

Снимка: Sami C линк (CC)

Последните ни статии